Sortimosi, oprema in inženiring d.o.o
#
Gerbičeva ulica 114, 1000 Ljubljana
#
E-pošta: sortimo@sortimo.si
#
Telefon: (01) 280 88 08    Mobitel: 051/644-296

Video vsebina

Primerjava normalnega skladiščenja in Sortimo sistema

Predstavitev Sortimo SR5 sistema

Proces predelave vozila v potujočo delavnico

Sortimo produkti

Mobilna garaža

Predelava vozila v potujočo učilnico